top of page

ביטוח חיים

מהו ביטוח חיים? 

ביטוח חיים נרכש באופן פרטי בחברות הביטוח השונות ומטרתו לאפשר לשמור על רמת החיים של המשפחה במקרה של מוות. במקרה זה יקבלו בני המשפחה (או מי שהוגדר בפוליסה) סכום חד פעמי או קצבה בהתאם לפוליסה

.

חשיבות רכישת ביטוח חיים: 

כאשר אדם הוא מפרנס עיקרי, כאשר יש לו ילדים צעירים , מומלץ  לרכוש ביטוח חיים שיבטיח את מצבם הכלכלי אם חלילה קורה אסון והוא מת בטרם עת. מעבר לזעזוע הרגשי בעקבות מות המבוטח, עשויות להיות לכך השפעות כלכליות לא פשוטות על המשפחה. ביטוח חיים מיועד לאנשים המעוניינים להבטיח את עתידם של המוטבים. 

bottom of page