top of page

ביטוח אלמנטרי

מהו ביטוח אלמנטרי ?

במסגרת ביטוחי אלמנטרי ניתן לבטח רכוש כמו עסק, רכב, דירה וכד', וכן ניתן לבטח נסיעה לחו"ל וסייבר. 

ביטוח רכב

ביטוח עסק

ביטוח נסיעות לחו"ל. 

ביטוח דירה:

ביטוח דירה מאפשר עבורך שקט נפשי כאשר דירתך ותכולתה, שהם לרוב רכושך היקר ביותר, מוגנים ובטוחים. חשוב לזכור כי בעלות על דירה או שכירותה מטילה על המבוטח אחריות, לא רק כלפי בני משפחתך המתגוררים בדירה, אלא גם כלפי המבקרים והעובדים בה .

ביטוח סייבר

bottom of page