top of page

ביטוח בריאות פרטי

מהו ביטוח בריאות פרטי? 

ביטוח בריאות פרטי נמכר על ידי חברות הביטוח השונות ונועד לפתור את הבעיות הרפואיות של המבוטח שהמערכת הציבורית והביטוחים המשלימים של קופות החולים אינם יכולים לספק,  במצבים בהם נזקק המבוטח לניתוח יקר, השתלה או תרופה שאינה מכוסה במסגרת סל הבריאות הביטוח  .

 ביטוח בריאות פרטי כולל בתוכו ניתוחים, השתלות ותרופות שאינם מכוסים במסגרת סל שירותי הבריאות בישראל עלולים להיות יקרים, ולעתים אף בלתי מושגים.  ניתן לרכוש בנוסף לביטוח הבריאות הפרטי הבסיסי גם מגוון של נספחים  חשובים  כמו: כיסוי התייעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות , אבחון מהיר, שירות רופא אונליין, רפואה משלימה (אלטרנטיבית) , תרופות אקסטרה ועוד

bottom of page