top of page

ביטוח סייבר

מהו ביטוח סייבר?

 

 ביטוח סייבר הוא מוצר ביטוחי חדש יחסית אשר נועד לתת מענה לאיום אשר הופיע בשנים האחרונות , איום .

הסייבר מסכן את פעילותם של כל הארגונים הביטחוניים, הציבוריים והפרטיים ועלול לגרום לנזקים חמורים

מה כולל הביטוח סייבר?

-הונאה ''פישינג'' הוצאת כספים במרמה מהרשת

- גניבת זהות ושימוש בפרטים אישיים

- שיימינג ובריונות ברשת

 -דרישות כופר ושחזור נתונים

-גניבת כספים מחשבון בנק מקוון או ארנק דיגיטלי.  

bottom of page