top of page

קופת גמל להשקעה

מהי קופת גמל להשקעה? 

 

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון חדש יחסית (נובמבר 2016), שנועד לאפשר לציבור החוסכים למשוך את הכסף שנצבר בחיסכון גם בטווח הקצר והבינוני. בקופות הגמל להשקעה ניתן למשוך את הכסף בשתי דרכים: 

  1. . משיכה הונית (חלקית או מלאה) בכל רגע נתון, בכפוף לתשלום מס רווחי הון של 25%.

  2.  משיכת הכספים כקצבה חודשית פטורה לחלוטין ממס לאחר גיל 67. 

קופות הגמל להשקעה נועדו לעודד חוסכים לחזור אל הקופות, ליצור אלטרנטיבה לתוכניות החיסכון בבנקים, ולעודד את החוסכים לחסוך כסף פרטי מעבר לקופת הפנסיה, במטרה להגדיל את קצבת הפנסיה. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד תקרה של 70 אלף שקל בשנה לאדם (לפי ת.ז.). 

bottom of page