הקורונה ואיך זה משפיע עלינו

מה אנחנו צריכים לדעת?

 

 א. במקרה של יציאת העובד לחל"ת

   הריסק האוטומטי הוארך מ – 5 חודשים ל 12 חודשים , אלא אם כן העובד ביקש לא לבצע זאת.

 

ב. עובדים ששכרם פחת בלמעלה מ 20% בהשוואה לפברואר 2020, יתאפשר להם לבקש להמשיך בכיסוי המלא שהיה ערב ההפחתה.

 

ג. ביצוע התשלום לכיסויים יכול להיות באופן עצמאי או ע"י קיזוז מהיתרה הקיימת

   לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.

 

ד. במידה ולא שמר העובד על כיסוי מלא, תהיה לו האפשרות לחזור לכיסוי מלא ללא תקופת אכשרה חדשה או צורך בבדיקה רפואית עד ל 12 חודשים ממועד ההפחתה.

 מתוך הוראת השעה שיצאה ממשרד האוצר, במטרה לשמור על הכיסויים לאובדן כושר העבודה ולמקרה מוות לעובדים השוהים בחל''ת (חופשה ללא תשלום) ועובדים ששכרם הופחת.